سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی خیرالدین – استاددانشگاه سمنان
عباس سیوندی پور –
احمد دالوند – دانشجوی دکتری مهندسی سازه

چکیده:

باتوجه به سوابق لرزه خیزی کشور و همچنین نحوه احداث بناهای کشور درسالهای گذشته و همچنین داشتن پتانسیل بالا دراکثر شهرهای پرجمعیت کشور برای وقوع زلزله لازم است مساله مصون سازی جامعه از آثار زلزله بطور جدی مورد توجه قرار گیرد نابودی سرمایه های ملی و انسانی براثر زلزله های مخرب لزوم توجه به مقاوم سازی ابنیه و ساختمان های موجود را اجتناب ناپذیر می کند هرسازه قبل از بهسازی نیاز به ارزیابی لرزه ای دارد اولین گام درارزیابی لرزه ای سازه های موجود ارزیابی کیفی می باشد درتحقیق حاضر ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای کیفی تفصیلی سوله بتنی سمنان که درسال ۱۳۳۰ احداث گردید ارزیابی گردید.ه است پژوهش حاضر می تواند برای بررسی معایب و تعیین عناصر ضعیف و آسیب دیده جهت بهسازی لرزه ای سازه موجود به کارگرفته شود.