سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمشید کرمی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله
سالار منیعی – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله

چکیده:

این مقاله به ارزیابی آسیب پذیری کمی سازه های فولادیدارای اتصالات خرجینی با مطالعه موردی یک ساختمان اداری در شهر سنندج اختصاص دارد این سازه در پلان نامنظم و در طبقات دارای اختلاف ارتفاع است ارزیابی آسیب پذیری دراین ساختمان شامل دو مرحله عمده کیفی و کمی بوده که قسمت کیفی آن در مقاله حاضر و بهعلت کمبود فضا قسمت کمی آن در مقاله دیگری ارایه خواهد شدارزیابی کیفی ساختمان برمبنای بررسی کلی ظاهری معماری و سازه ای آن و نیز نتایج حاصل از سونداژهای متعدد انجام شده در نقاط مختلفی از سازه آن صورت گرفته است ارزیابی سازه براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود ایران نشریه شمال ۳۶۰ انجام گرفته است. نتایج مطالعه اولیه حاکی از آن است که هزینه بهسازی لرزه ای واحد مورد مطالعه بیش از ۳۰ % هزینه تخریب و ساخت مجدد بنا بوده و لذا بهسازی لرزه ای ساختمان از لحاظ فنی اقتصادی و اجتماعی چندان توجیه پذیر نمی نماید به هر حال جهت بررسی دقیق تر موضوع ودر ادامه مطالعات بایست ارزیابی کمی وضعیت ساختمان انجام پذیرد تا وضعیت آن بطور دقیقتر مورد مطالعه قرارگیرد.