سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدرسول میرقادری – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران
سارا مهندسی – دانشجوی کارشناسیارشد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران

چکیده:

کاربرد قالب های تونلی جهت ساخت سازه های چند طبقه ی بتنی به عنوان یکی از فناوری های نوین ساختمانی در کشور ما مطرح گردیده است.علیرغم گستردگی ساخت وساز انجام شده به این روش، تا کنون تحقیقات محدودی جهت بررسی واقع بینانه ی رفتار این نوع سیستم صورت گرفته و در حال حاضر روند جاری جهت طراحی این نوع سازه ها رجوع به روند طراحی سیستم های دیوار برشی متعارف و در پاره ای موارد رعایت برخی محدودیت های توصیه شده جهت نسبت سطح مقطع دیوارها به سطح پلان است. این امر در حالی است که به دلیل برخی مشخصات ذاتی این نوع سازه ها، تفاوت های قابل توجهی بین آن ها و سیستم دیوار برشی در رفتار لرزه ای به چشم می خورد. از جمله این تفاوت ها می توان به وجود تیرهای هم بند و تقاطع دیوارها در دو جهت و سه بعدی عمل نمودن آن ها اشاره نمود. در این تحقیق، تاثیرات این تفاوت ها بر وضعیت عملکرد لرزه ای این ساختمان ها با کاربرد تحلیل های غیرخطی استاتیکی و دینامیکی بر روی مدل های رشته ای چهار نمونه ی اجرا شده در ایران مورد بررسی قرار می گیرد