سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین احمدی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه، دانشگاه صنعتی شریف
بابک قدس – کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

برای تخمین میزان خسارت وارده بر سازه بر اثر زمین لرزه ها ، تعیین آسیب پذیری و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت مقاوم سازی برای زلزله های آتی ،منحنی های شکنندگی ابزار بسیار مفیدی هستند، چرا که احتمال آسیب وارد بر ساختمان ها را به عنوان تابعی از مشخصه های حرکتزمین عرضه می کنند. در این مقاله برای ارزیابی آسیب پذیری قاب های بتنی با سیستم دوگانه از شاخص خسارت پارک-انگ استفاده شدهاست .بدین منظور تعدادی قاب خمشی بتنی با دیوار برشی تحت ده زمین لرزه مربوط به ایران و سایر نقاط جهان است با استفاده از نرم افزارIDARC2D(ver7.0) تحلیل دینامیکی غیر خطی شده و منحنی شکنندگی مربوطه رسم و ماتریس خرابی قابها بدست آمده اند.