سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم کیقبادی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه آزاداسلامی واحدمیبد
احمدعلی زارع مهرجردی – استادیار گروه اموزشی عمران مهندسی زلزله دانشگاه آزاداسلامی واحدمیبد
امین دردشتی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی زلزله دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین

چکیده:

هدف ازتحقیق حاضر شناخت وضعیت موجود گونه های مختلف ساختمانهای متداول شهری درشهرگلپایگان و ارزیابی اسیب پذیری آنها دربرابر سطوح مختلف زلزله می باشد این کارباتوجه به نتایج بدست آمده ازمطالعات ژئوتکنیک درمناطق مختلف شهر و ارزیابی تعدادی ازساختمانهای موجود درسطح شهر که به صورت تصادفی انتخاب میگردند صورت می پذیرد برای این منظور ازبین روشهای مختلف ارزیابی کمی و کیفی روش ارزیابی اسیب پذیری اریا انتخاب شد و باجمع اوری اطلاعات مورد نیاز هرساختمان انتخابی اسیب پذیری آن به کمک روش اریا محاسبه گردید و وضعیت آن دریکی ازچهارگروه خسارت کم قابل استفاده خسارت متوسط تعمیر الزامی خسارت زیاد بازسازی الزامی و خسارت خیلی زیاد خرابی و ریزش ساختمان طبقه بندی شد