سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی رحیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه
علی معصومی – استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

ازدیرباز ارزیابی میزان آسیب وارد بریک ساختمان بعد از تحمل یک زمین لرزه از مهمترین چالشهای مهندسی سازه بوده است شاخصهای آسیب مختلفی با هدف کمی کردن آسیب سازه ای درنمونه و مدل سازه هایی که تحت تحرکات لرزه ای قرار دارند پیشنهاد شده است معمولا برای براوردآسیب های وارد برسازه ها باید تحلیل های دقیق صورت پذیرد برای تحلیل به اطلاعات زیادی از سازه نیاز است که برداشت آنها به راحتی امکان پذیر نیست یکی از پارامترهای سازه ای که تمام ویژگیهای دینامیکی خطی و غیرخطی سازه را دربردارد پریود ارتعاشی سازه است پریود ارتعاشی سازه ها با هزینه اندک و به سادگی با استفاده از ارتعاشات محیطی یا اجباری بدست می آید دراین مقاله تلاش شده است رابطه ای بین پریود ارتعاشی سازه درمراحل مختلف آسیب و میزان اسیب دیدگی سازه بدست آید برای این منظور با استفاده از تحلیل های دستی با وارد کردن آسیب سازه به صورت مرحله به مرحله ویژگیهای دنامییک غیرخطی سازه تغییرات پریود و سختی و آسیب ان درهر مرحله برای قابهای ساختتمانی بتن مسلح که بارگذاری آنها براساس استاندارد ۲۸۰۰ ایران و مبحث ششم مقررات ملی و طراحی انها با استفاده از آیین نامه بتن آمریکا ACI بوده محاسبه شده است.