سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی شیردل – کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آز
مهدی کوهدرق – کارشناس ارشد مهندسی سازه، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مل
محمد لطف الهی یقین – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده:

جهت ارزیابی پاسخ دینامیکی شیروانی های سدهای خاکی موجود در کشور، از سد خاکی مسجد سلیمان به عنوان مطالعه موردی و با استفاده ازروش اجزاء محدود و فرض رفتار الاستوپلاستیک مبتنی بر معیار موهرکلومب استفاده شده است. تحلیل استاتیکی با فرض ۱۲ لایه و با انجام تحلیل لایه به لایه آغاز و در مرحله تراوش پایدار با اضافه شدن آب مخزن و وزن آن پایان یافته است. همچنین تحلیل های دینامیکی با استفاده از ۲ شتابنگاشت مربوط به زلزله های حوزه دور انجام گرفته است. سپس گوه محتمل گسیختگی واقع در پایی ندست و بالا دست سد در نظر گرفته شده و با استفاده از انجام تحلیل نیومارک، نتایج از رویکرد بررسی ضریب اطمینان معادل دینامیکی، میزان ضریب اطمینان کمینه و میزان تغییر مکان ماندگار در بالادست و پایین دست سد مورد ارزیابی قرار گرفته است.