سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صدرالدین متولی – استادیار و عضو هیات علمی، ژئومورفولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
فهمیه خطیبی نوری – کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

با توجه به این که انتظار یک زلزله مهیب در تهران بزرگ می رود، و تهران دارای تراکم جمعیت، ساختمان بسیار، قطب اقتصادی و پایتخت کشور می باشد، ارزیابی آسیب پذیری با هدف شناخت محدوده ی آن برای اسکان و امداد امری ضروری است. در تحقیق حاضر با استفاده از ۶ معیار مهم برنامه ریزی شهری و مدل پیشنهادی در محیط نرم افزاری GIS به ارزیابی آسیب پذیری شهری فرودگاه تهران مهرآباد در برابر زلزله پرداخته شده و نتیجه حاصل نقشه ای است که در آن حدوداً ۹۰ درصد از مساحت فرودگاه دارای آسیب پذیری کم نشان داده شده است. بنابراین به عنوان محدوده ای امن برای اسکان و امداد بعد از وقوع زلزله معرفی می شود.