سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

تارا جلالی – کارشناسان ارشد بازسازی پس ازسانحه
مرضیه حسینی –

چکیده:

درهنگام بروز سوانحی چون زمین لرزه ها حفظ تداوم عملکرد زیرساخت ها و شریانهای حیاتی درشهرها از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو برنامه های مقابله با سوانح توجه ویژه ای به آنها دارند دراین میان شبکه حمل و نقل شامل خطوط ریلی و جاده ای نقشی مهم و حیاتی درحین و پس از وقوع زمین لرزه ها ایفا می کند بدین سبب آسیب پذیری این شبکه درهنگام بروز سانحه می تواند فاجعه آفرین باشد ازاین رو بررسی این اسیب پذیری یافتن نقاط ضعف برنامه ریزی درراستای برطرف کردن ضعفها مشخص کردن نقاط قوت و تقویت هرچه بیشتر آنها می توانددرراستایتقلیل خطر سوانحو جلوگیری از تبدیل آنها به فاجعه موثر باشد دراین راستا استان تهران به دلیل وجود عوامل ایجاد کننده سانحه از جمله گسلهای فعال و نیز حساسیت سیاسی و اقتصادی به عنوان پایتخت ایران انتخاب و از نظر اسیب پذیری شبکه حمل ونقل درهنگام بروز زمین لرزه مورد بررسی قرارگرفته است.