سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیده شیروانی دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد وکارشناس سازمان جهاد کشاورزی فارس
رضا افشین شریفان – استاد دانشگاه آزاد اسلامی ۸واحد شیراز ۸گروه مهندسی آب ۸شیراز ۸ایران
هادی عبدالعظیمی –
مهرداد رهنمایی –

چکیده:

دشت فسا که یکی از پنج دشت شهرستان فسا و در جنوب شرقی استان فارس واقع گردیده است. در سال‌های اخیر بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی در این دشت و افزایش استفاده از مواد شیمیایی در کشاورزی، کیفیت آب زیرزمینی را تحت تأثیر قرار داده است بنابراین به نظر می‌رسد مطالعه و تحقیق از نظر آسیب‌پذیری سفره‌های آب زیر زمینی ضروری می‌باشد. نقش آسیب‌پذیری برای نشان دادن نباشید با بیشترین پتانسیل آلودگی آب‌های زیرزمینی با توجه به شرایط هیدروژئولوژیکی به فعالیت‌های انسانی طراحی شده است . هفت پارامتر مهم هیدروژئولوژیکی عبارتند از: عمق و ۵۰۰ ایستابی ، تغذیه خالص ، محیط آبخوان ، محیط خاک، توپوگرافی، محیط غیر اشباع و هدایت هیدرولیکی که در مدل در استیک با یکدیگر ترکیب شده و نقش آسیب‌پذیری تشت ساخته می‌شود. براساس نقش آسیب‌پذیری تولید شده ۳۹% از آبخوان این بخش دارای آسیب‌پذیری کم و ۶۱% رأی آسیب‌پذیری متوسط می‌باشد. به دلیل کشاورزی بودن دشت فسا و استفاده از کودهای حیوانی و کودهای شیمیایی نیتراته ، یون نیترات موجود در آب‌های زیرزمینی مورد تجزیه و تحلیل قرار و اقدام به مقایسه نقش هر میزان یون نیترات با نقش پهنه بندی شده شاخص آسیب‌پذیری دشت اقدام و میزان تطابق بین نقش آسیب‌پذیری بنفشه نیترات، ضریب هم‌بستگی بین این دو لایه به دست آمد که برابر ۷۷/۰ می‌باشد که هم‌بستگی بالایی را نشان می‌دهد و می‌توان صحت نتایج به‌دست‌آمده از مدل در استیک را تا حدود زیادی تأیید نمود .