سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعبداله حسینی دهدشتی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
حمیدرضا هلاکویی – دفتر مجری طر حهای پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی اهوازیان – مربی آموزشی مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی اهواز
علی عبدالهی – کارشناس ارشد مدیریت بحران استانداری خوزستان

چکیده:

با توجه به پتانسیل وقوع بلایای طبیعی و غیرطبیعی در شهرستان مسجدسلیمان و تاثیرپذیری ساختما نهای دولتی، مهم و عمومی شهر مسجدسلیمان از حوادث، پایداری ساختمان های مذکور در زمان وقوع بحران ضروری است. لذا در این مطالعات سعی شده جهت برنامه ریزی اصولی مقابله با وقوع حوادث، ضمن تهیه نقشه پهن هبندی نسبی وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی و همچنین شناسایی و دسته بندی ساختمان های دولتی، مهم و عمومی شهر بر اساس معیارهای مختلف و انطباق آنها با نقشه مذکور، درجه آسیب پذیری و اولویت مقاوم سازی آنها تعیین شود.