سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالرضا یزدانی چمزینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن
علی علیدوستی – کارشناس دانشکده پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدحسین بصیری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

زیرساخت های حیاتی اصلی ترین پایه های ثبات یک کشور می باشد زیرا زمانی که کشوری زیرساخت های بحرانی خود را از دست بدهد دیگر قادر به مقابله با متجاوز نبوده و همه چیز را از دست میدهد این تهدیدها بروشهای گوناگونی اعمال میشوند که می توان این تهدیدها را در دو دسته تقسیم بندی نمود: تهدیدات داخلی تهدیدات خارجی . بدین منظور دولت ها به دنبال راه حلهایی برای جلوگیری و یا حداقل کاهش اسیب پذیری این بخش باشند تا بدین وسیله ریسک مربوط به این ساختارها را کاهش دهند روشهای مختلفی برای ارزیابی و طبقه بندی ریسک وجود دارد متدولوژی فازی یکی از روشهای که به خوبی قادر به ارزیابی و طبقه بندی ریسک می باشد زیرا این روش قادر است عدم اطمینان حاصل از ریسک را نیز مدنظر قرار داده و مدلسازی نماید.