سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی برومندی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی مهندسی
ماشااله خامه چیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی مهندسی
محمد رضا نیکودل – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی مهندسی
سید حمید فاضلی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی مهندسی

چکیده:

رشد صنعت در کشور اگر چه از یک سو رونق اقتصادی را در پی دارد، اما از سویی دیگر خطراتی را نسبت به سلامت محیط زیست و انسان افزایش داده است. البته با مدیریت صحیح و پیشگیری قبل از درمان می توان این اثرات سوء را کاهش داد. آلودگی خاک یکی از موضوعاتی است که به خصوص در اطراف شهر کهای صنعتی و مراکز جمعیتی دارای اهمیت ویژه ای می باشد. بالارفتن مقدار فلزات سنگین در خاک و به تبع آن در گیاهان و جانوران سلامت محیط و انسان را به مخاطره می اندازد. در این مقاله به ارائه روشی جهت ارزیابی آسیب پذیری آلودگی خاک ها نسبت به فلزات سنگین در اطراف شهرک های صنعتی پرداخته شده است. این روش که یک روش آنالیز چند متغیره می باشد بر اساس داده هایی که از نمونه برداری در اطراف شهرک و همچنین اطلاعات موجود منطقه و استفاده از روش های وزن دهی و زمین آمار به دست می آید، به تهیه یک نقشه پهنه بندی می پردازد. این پهنه بندی بر اساس شاخص آسیب پذیری خاک های نسبت به آلودگی انجام می شود که با استفاده از لایه های اطلاعاتی و روش های وزن دهی قابل محاسبه می باشد. این مقاله این فرآیند را در مطالعه ای موردی بر روی شهرک صنعتی روی که در استان زنجان قرار دارد مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان دهنده میزان آسیب پذیری بالای خاک ها در جنوب شرقی این شهرک م یباشد.