سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمهدی زهرایی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران
ابراهیم جعفری پیروز – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
علیرضا تقوی کنی – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله

چکیده:

عناصر غیرسازه ای به لحاظ حساسیت به پارامترهای لرزه ای و سطح خسارت متاثراز زمین لرزه به سه دسته عناصرحساس به شتاب، حساس به تغییرمکان وحساس به هر دو پارامتر مذکور قابل تقسیم بندی می باشند. در این مطالعه، نتایج تحلیل هشت قاب خمشی فولادی انعطاف پذیر و صلب در چهار و دوازده طبقه تحت ۳۰ شتابنگاشت مقیاس شده در دو حالت خطی و غیر خطی بدون حضور اثر اندرکنش دینامیکی میان سازه و جزء غیرسازه ای مورد بررسی قرار گرفته است تا از این رهگذر امکان استخراج رابطه ای به منظور پیش یابی پاسخ جزء غیرسازه ای و امکان توسعه روش طیف پاسخ طبقه به حوزه تغییرمکان ارزیابی گردد