سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید سجادیان – کارشناس ارشد مهندسی حفاری و استخراج نفت، پژوهشگاه صنعت نفت
احسان اسماعیل پور مطلق – کارشناس ارشد مهندسی حفاری و استخراج نفت، عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

سیالات حفاری پایه آبی مطابق با ساختارشان، سازگاری زیست محیطی مناسبی نسبت به سیالات پایه روغنی دارند. عدم کارایی سیالات پایه آبی رایج سبب محدودیت کارایی آنها در اغلب شرایط عمیاتی شده است. ناکارآمدیهای مذکور به ویژه حین مواجهه با سازندهای شیلی بسیار واکنشپذیر و پیچیده که دستیابی به نرخ نفوذ کم و خطر جدی مشکلات حفره چاه محتمل است، مشاهده می شود که می تواند ارزیابی اقتصادی عملیات حفاری را تغییر دهد. در این تحقیق، مراحل توسعه سیال حفاری پایه آبی طراحی شده نوین را که موجب بهبود خواص پایداری شیل می شود، شرح داده شده است. ازاینرو، سیالات پایه آبی قابلیت استفاده در کاربردهایی که قبل از آن منحصر به سیستمهای پایه روغنی بود را به دست می آورند. در این مطالعه، نخست اهمیت سیال حفاری و نیز، مراحل ایجاد سیال حفاری پایه آبی نوین به صورت مختصر شرح داده شده و در نهایت، سیال حفاری نوین با ارائه شیوه های آزمایشگاهی خواص رئولوژی و میزان بازدارندگی شیل با سیستم گل پایه روغنی مقایسه شده است.