سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید سجادیان – پژوهشگاه صنعت نفت
علیرضا نصیری –
محمد سلیمانی –
احسان اسماعیل پورمطلق –

چکیده:

سیالات حفاری پایه آبی مطابق با ساختارشان، سازگاری زیست محیطی مناسبی نسبت به سیالات پایه روغنی دارند. عدم کارایی سیالات پایه آبی رایج سبب محدودیت کارایی آنها در اغلب شرایط عمیاتی شده است. ناکارآمدیهای مذکور بهویژه حین مواجهه با سازندهای شیلی بسیار واکنشپذیر و پیچیده که دستیابی به نرخ نفوذ کم و خطر جدی مشکلات حفره چاه محتمل است، مشاهده میشود که میتواند ارزیابی اقتصادی عملیات حفاری را تغییر دهد. در این تحقیق، مراحل توسعه سیالحفاری پایه آبی طراحی شده نوین را که موجب بهبود خواص پایداری شیل میشود، شرح داده شده است. ازاینرو، سیالات پایه آبی قابلیت استفاده در کاربردهایی که قبل از آن منحصر به سیستمهای پایه روغنی بود را به دست میآورند. در این مطالعه، نخست اهمیت سیال حفاری و نیز، مراحل ایجاد سیال حفاری پایه آبی نوین به صورت مختصر شرح داده شده و در نهایت،سیال حفاری نوین با ارائه شیوههای آزمایشگاهی خواص رئولوژی و میزان بازدارندگی شیل با سیستم گل پایه روغنی مقایسهشده است