سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین جعفری – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی عمران آب
محمدرضا مجدزاده طباطبائی – استادیاردانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

محققین برای پروفیل پایدارکناره رودخانه ها معادلات مختلفی ازقبیل معادله سهموی نمایی کسینوسی و …. پیشنهاد کردها ند دراین مقاله ضمن تشریح مختصرروند و نتایج یک مطالعه ازمایشگاهی درباره رودخانه های پایدارمستقیم ماسه ای دقت هفت معادله منتخب و معروف برای توصیف هندسه کناره رودخانه درمقایسه با نتایج ازمایشگاهی مورد ارزیابی قرارگرفته است نتایج حاکی از آن است که معادلات نمایی و هایپربولیک نسبت به سایر معادلات از دقت و پایدار یمناسبتری برخوردار بوده درحالیکه معادلات کسینوسی بیشترین انحراف را نسبت به نتایج مشاهداتی داشته اند.