سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن فضائلی – دانشجوی دکترای راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران
احسان آشوری تازیانی – کارشناس ارشد راه و ترابری، تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران
حمید بهبهانی – استاددانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

به دلیل عملکرد مناسب مخلوط های با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA) 4 در برابر تغییر شکل های دایمی ۵ ،استفاده از آن در مناطق گرمسیر با احتمال بالای وقوع خرابی شیار افتادگی ۶ همواره مورد توجه بوده است. اگرچه استفاده از پلیمر ها به منظور بهبود خواص مقاومتی SMA می تواند مفید باشد با این وجود مشکلاتی نظیر هزینه های بالای تولید، آلودگی های زیست محیطی و دشواری عملیات اختلاط و تراکم، استفاده از این نوع اصلاح کننده ها را با محدودیت مواجه ساخته است. تولید SMA با استفاده از روش نیمه گرم ۷ یکی از راهکارهای پیشنهادی جهت رفع این مشکلات خواهد بود. تحقیق حاضر با هدف مقایسه عملکرد بین مخلوط های SMA و مخلوط های با دانه بندی توپر، که به دو روش گرم و نیمه گرم) با استفاده ازواکس فیشر تراپس( تولید شدند، انجام شده است. نتایج حاصله از این تحقیق افزایش مقاومت مخلوط های آسفالتی SMA تولید شده به روش نیمه گرم را به دنبال داشت. همچنین نشان داد استفاده از آزمایش خزش دینامیکی ۸ به منظور بررسی مقاومت شیار افتادگی مخلوط های آسفالتی SMA چندان مطلوب نیست