سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد خانی سانیج – عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل و نقل تهران
احمد منصوریان –
حسین جمشیدی – آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزرات راه

چکیده:

حضور آب درروند تولید و بهره برداری روسازی آسفالتی گرم مشکل زاست و ممکن است سبب از بین رفتن یا سست شدن پیوند میان قیر و مصالح سنگی شود این خرابی که باعث کنده شدن مصالح از سطح آسفالت می شود عریان شدگی نام دارد گاهی عریان شدگی حتی بدون حضور آب دراثر عواملی همانندمصالح سنگی نامرغوب نوع قیر وجود گردوغبار روی سنگدانه ها تراکم نامناسب درصد فضای خالی نوع ترافیک و شرایط بوجود می آید دراین تحقیق پس از مرور ادبیات فنی درباره عریان شدگی و عوامل تاثیر گذار برآن طی مطالعات آزمایشگاهی به قابلیت عریان شدگی مخلوط های اسفالتی رایج درکشور پرداخته شده است بدین منظور پس از آنالیز شیمیایی یک نمونه از مصالح آهکی به عنوان مصالح غیرمستعد عریان شدگی و دو نمونه از مصالح سیلیسی به عنوان مصالح مستعد عریان شدگی انتخاب شدند. سپس مقاومت عریان شدگی مخلوطهای آسفالتی ساخته شده از مصالح سنگی برگزیده دو نوع قیر تولیدی کشور و مواد ضدعریان شدگی براساس استاندارد اشتوتی -۲۸۳ سنجیده شد.