سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کیانوش سیامردی – کارشناس مهندسی عمران عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

در این مقاله اثر افزودن سوپر پوزولان حاوی آلومینو سیلیکات بر دوام مخلوط های خود تراکم در مقیاس آزمایشگاهی توسط ۸ اختلاط آزمایشی مورد ارزیابی قرار می گیرد . مخلوط های آزمایشی خود تراکم در حالت تازه مورد آز مون های جریان اسلامپ، جعبهU و قیفV قرار می گیرند . برای هر اختلاط آزمایشی، نسبت وزنی آب به پودر ۰,۳۸ بطور ثابت و مقدار ثابت مواد اصلاح کننده لزجتkg/m³۳,۰۳ عیار سیمان ثابت و برابرkg/m³۳۵۰ بوده ، دو مقدار سوپر پوزولان ۱۰۰ و ۱۲۵kg/m³ دو نسبت مختلف ری زدانه به درشت دانه : ۱ و ۱,۱ وزنی دو مقدار مختلف فوق روان کننده ۰,۸ و ۱% وزن مواد پودری در نظر گرفته شد . پس از عمل آوری، نمونه های بتنی در شرایط عادی، گرما – سرما و خشک -مرطوب برای یک دوره ۴ ماه و سپس برای مقاومت فشاری و مشخصات دوام مورد آزمایش قرار گرفت