سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید حسامی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مهیار عربانی – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه گیلان
حسین روشنی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه گیلان

چکیده:

تولید آسفالت گرم با مصرف سوخت زیاد، آلودگی هوا و برخی مشکلات اجرایی دیگر همراه است. در سال های اخیر با افزایش قیمت سوخت و نگرانی های زیست محیطی، گرایش صنعت راهسازی به سمت استفاده از آسفالت نیمهگرم بیشتر شده است. تولید و تراکم مخلوط های آسفالتی در دمای پایینتر، کاهش نشر و تولید گازهای آلاینده وکاهش مصرف سوخت از مزیتهای مهم مخلوطهای آسفالتی نیمهگرم است. از آنجایی که ترکهای ناشی از خستگی یکی از مهمترین معیارهای خرابی مخلوطهای آسفالتی به حساب میآید، در این پژوهش به بررسی خصوصیات خستگی مخلوطهای آسفالتی نیمهگرم پرداخته شده است. در این تحقیق با استفاده از افزودنی ساسوبیت به عنوان یکی از متداولترین مواد برای تولید آسفالت نیمهگرم، نمونههای آسفالتی نیمهگرم ساخته شده است و سپس بر روی این نمونهها، آزمایش خستگی به روش کشش غیرمستقیم (ITFT) توسط دستگاه ناتینگهام جهت تعیین مقاومت مخلوطهای آسفالتی در برابر گسیختگی ناشی از خستگی در دماهای مختلف انجام شده است. نتایج آزمایشات نشان میدهند که نمونههای مخلوطهای آسفالتی نیمهگرم به طور قابل ملاحظه ای، عملکرد خستگی بهتری در دماهای مختلف در مقایسه با نمونههای آسفالتی گرم دارند، همچنین افزایش دما سبب کاهش عمر خستگی مخلوط های آسفالتی گرم و نیمه گرم میشود