سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان احمدی جنیدی – پژوهشگاه نیرو تهران ایران
مجید رضایی –
امیرعباس شایگانی اکمل – دانشگاه تهران
حسین محسنی – دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله ابتدا پیرسازی مقره پلیمری ۲۰کیلوولت ناشی ازتابش اشعه ماورا بنفش UV با شدت ۵۰وات برمتر مربع به مدت ۵۰۰۰ ساعت دریک محفظه انجام شد و تغییرات آبگریزی مقره تحت اشعه با حالت اولیه مقره مقایسه شد و درادامه تست های آنالیز حرارتی TGA مشاهدات میکروسکوپیک SEM همراه با آنالیز موادی EDX برروی سطح مقره درپژوهشگاه پلیمر انجام شد مقایسه نتایج و آنالیز موادی تاثیر مخرب اشعه ماورا بنفش را برسطح مقره تایید می کند همچنین نتایج نشان میدهد که خاصیت آبگریزی مقره درحضور اشعه UV و با گذشت زمان بطرزچشمگیری کاهش می یابد. درانتها نیز باتوجه به کاربردهای نانوفیلر ها درچندسال اخیر ضریب تلفات عایقیTgδ نسبت به دما برای چهارنمونه نانوفیلر ساخته شده با ضخامت ۱ میلیمتر و یک پوشش ۱ میلیمتری مقره ۲۰ کیلوولت یکی ازشرکت های سازنده جهت مقایسه پایداری دمایی بررسی شد.