سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد لواسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانش
منوچهر لطیفی نمین – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده از دانهبندی متخلخل و درشت و درصد قیر بالا جهت ایجاد اتصال مناسب در ساختار مخلوطهای آسفالتی از روشهای بهبود خواص مخلوطهای ) آسفالتی شناخته شده است. یکی از انواع مخلوطهای ساخته شده بر این اساس مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهایSMA) میباشد. استفاده از انواع الیاف در مخلوطهای آسفالتی علاوه بر بهبود خواص این مخلوطها، سبب تثبیت قیر در مخلوطهای حاوی درصد قیر بالا نیز میشود. در این تحقیق با استفاده از دو نوع الیاف معدنی و آلی (پشم سنگ و پلیاستر)، روند تغییر خصوصیات خزش دینامیکی مخلوطهای آسفالتی ناشی از تغییر درصد الیاف مورد بررسی قرار گرفته است. درصد الیاف بهینه برای استفاده در مخلوطها بایستی با توجه به نوع قیر و سنگدانه و مصالح مصرفی تعیین شود، اما به طور کل با افزایشدما، درصد الیافلازم برای رسیدن به حالت بهینه مخلوطها به لحاظ مقاومتی افزایشمییابد