سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا مردوخ پور – استادیار گروه مهندسی عمران و آب دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

چکیده:

بهره گیری از الیاف پلیمری در اتصال خارجی تیر – ستون در سازه های بتن مسلح به دلیل یکپارچه کردن بیشتر اتصال و چسباندن بیشتر تیر به ستون می تواند سبب مزایای سازه ای گردد بررسی رفتار اتصال تیر – ستون در سازه بتن مسلح مستلزم مطالعات ازمایشگاهی و مدلسازی رایانه ای می باشد در تحقیق حاضر ساخت مدل آزمایشگاهی همراه با بررسی رایانه ای توسط برنامه المان محدود ANSYS برروی اتصال تیر – ستون بتن مسلح تقویت شده با الیاف شیشه ای پلیمری GFRP تحت بارگذاری لرزه ای متناوسب مطالعه شده است به این هدف یک قطعه اتصال به عنوان قطعه کنترل و یک قطعه اتصال که توسط الیاف GFRP مسلح شده است در آزمایشگاه ساخته شده و تحت بارگذاریمعادل ۷۰ درصد بازنهایی عضو و همزمان تحت بارگذاری لرزه ای تناوبی قرار میگیرند.