سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خاطره سرمدی – کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت غرب اهواز
مهرداد شریفی – کارشناس ارشد جمعیت شناسی ، رییس مرکز بهداشت غرب اهواز
سید نعیم موسوی نسب – کارشناس بهداشت محیط ، مرکز بهداشت غرب اهواز
مریم مرون – کارشناس بهداشت محیط ، مرکز بهداشت غرب اهواز

چکیده:

پایش کیفیت اب آشامیدنی از وظایف اصلی واحدهای بهداشت محیط شهرها و روستاهاست. در این مقاله سعی شده به بررسی و ارتباط بین منابع تامین اب ، کلر باقیمانده آب آشامیدنی و نتیجه نمونه برداریهای انجام شده از آب اشامیدنی شهرستان اهواز بپردازد و تاثیر میزان کلر باقیمانده اب و نوع تاسیسات تامین آب در نتایج آب آشامیدنی ارزیابی شود. روش تحقیق: اطلاعات مربوط به ۴۳۲۶ مورد نمونه برداری آب آشامیدنی که در شهرستان اهواز برداشت شده شامل آدرس ، میزان کلر باقیمانده ، نوع منبع نمونه برداری ، تاریخ ، کدورت ، ph ، میزان کلیفرم های گرما پای و کل کلیفرم و نتیجه در بانک اطلاعاتی اکسس وارد شده و سپس به برنامه spss منتقل شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون پیرسون ، اسپیرمن و کندال استفاده شد. یافته ها : این تحقیق نشان داد که میان میزان کلر باقیمانده موجود در آب آشامیدنی و نتیجه ازمون باکتریولوژی اب و همچنین بین نوع منبع تامین آب و نتیجه آزمایش باکتریولوژی در شهرستان اهواز با شاخص ۰/۰۰۱>P ارتباط معنی داری وجود دارد . نتیجه گیری : با توجه به ارتباط معنی داری که بین نوع منبع و آلودگی آب آشامیدنی وجود دارد ، ضروریست که هر سریعتر در جهت تغییر راهبران تاسیات آبرسانی روستایی که تحت پوشش آبفار نیستند و تفویض مدیریت آنها به این شرکت ، اقدام لازم صورت گیرد.