سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صابر رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان ، گروه عمران ، پارس آباد، ایرا
علیرضا پیل پایه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان ، گروه عمران ، پارس آباد، ایرا

چکیده:

بدون شک یکی از ناهنجارترین و خطرناکترین پدیده‌های حمل و نقل موتوری ، بویژه در شهرها، اثرات تخریبی زیست محیطی آن نظیر آلوده‌سازی هوا، صدا و تصادفات می‌باشد. میزان آلوده‌سازی سیستم حمل و نقل شهری به عوامل متعددی که عمده‌ترین آنها تعداد وسائط نقلیه در حال حرکت، تراکم ترافیکی خیابانها ، خصوصیات راه ها ، نوع وسائط نقلیه موتوری و رفتار رانندگان می‌باشد، بستگی دارد. این تحقیق نشان داد که توزیع اندازه‌های ذرات معلق خروجی از اگزوز وسائط نقلیه موتوری از لحاظ ابعاد آئرودینامیکی و نیز به دلیل بالا بودن غلظت ذرات سرطانزا طوریست که از دیگر منابع تولید مواد معلق در هوا، خطرناکتر به شمار می‌آیند زیرا برخی هیدروکربن‌ها نظیر بنزن که از وسائط نقلیه بنزینی منتشر می‌شوند سرطانزا بوده و نیز اکسیدهای ازت باعث دگرگونی اوضاع ریه‌ها شده و درتشکیل بارانهای اسیدی دخالت می‌نمایند که دارای قدرت خورندگی فلزات می‌باشند و بر کیفیت آبها نیز تأثیر سوء می‌گذارند. همچنین اکسیدهای ازت با پیوستن به هیدروکربن‌ها که در معرض نورخورشید انجام می گیرد، باعث تولید ازن می‌شوند که در تشکیل دود نقش کلید‌ی داشته و از اجزاء متشکل دود مه شهری به شمار می‌رود. همچنین این تحقیق نشان داد که منبع اصلی انتشار آلاینده‌های هوا در عموم شهرها، احتراق سوخت در خودروها شناخته شده و سهم خودروهای دیزلی در تولید آلاینده‌های ذرات معلق دوده و ترکیبات گوگردی بیشتر از دیگر وسائط نقلیه می باشد. همچنین حمل ونقل بیشترین سهم را در آلودگی از نظر وزنی داشته و پس از آن صنعت بیشترین سهم را دارا می‌باشد. در ضمن مشخص شد که میزان وزنی هر ماده آلوده تولید شده نشان دهنده وسعت اثرات مخرب آن نخواهد بود، بخاطراینکه ممکن است نشر مقدار کمی اکسید سولفور صدمات جبران ناپذیری در مقایسه با سایر مواد آلوده کننده بر محیط زیست داشته باشد