سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خدامراد نابکی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
محمد فروغی – استادیار دانشکده عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

پدیده ضربه زدن ساختمان های مجاور به یکدیگر در هنگان زلزله های شدید در مورد ساختمان های شهری که عموما فاصله کافی از یکدیگرندارند رخ میدهد این پدیده باعث اعمال نیرویی چندین برابر بارگذاری زلزله ایین نامه ای شده و در نتیجه موجب تخریب های موضعی یا کلی در هریک از سازه های مجاور می گردد علت اصلی این پدیده ضربه ارتعاش غیر هم فاز سازه های مجاور هم ناشی از اختلاف بین مشخصات دینامیکی و هندسی جرم سختی و ارتفاع سازه ها می باشد و با فرض فاصله مشخص ساختمان ها از یکدیگر هرچه این اختلاف درشکل ارتعاش بیشتر باشد احتمال ضربه زدن آنها به یکدیگر بیشتر است.