سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرام مشعشعیان اصل – کارشناس بهره برداری شرکت آب و فاضلآب خوزستان
کاظمیه ابوحمیدی – کارشناس پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
احمد سواری – دانشیار دانشگاه علوم دریایی خرمشهر

چکیده:

با توجه به اینکه در ۲۵ سال آینده جمعیت ایران حدود دو برابر مقدار فعلی یعنی به ۱۴۰ میلیون نفر خواهد رسید بنابراین سهم سرانه آب در کشور نیز به جای ۲۵۰۰ متر مکعب به نصف آن یعنی ۱۲۵۰ متر مکعب تقلیل خواهد یافت و به همین میزان ورود فاضلابهای صنعتی، خانگی و کشاورزی به محیط زیست نیز همه ساله بخش اعظم منابع آبی کشور را آلوده خواهند کرد. لذا بهره برداری اصولی به کمک علم مهندسی رودخانه و مدیریت کیفی و پایداری منابع آبی م یتواند بهترین نوع هدف را برای ما طرح ریزی کند همچنین در اصل مقاله در ارتباط با مفهوم پایداری طبیعی رودخانه، استانداردهای مرتبط به آب، با هدف بررسی میزان آلودگی و منابع آلوده کننده آبهای سطحی و تعیین کیفیت آن جهت کسب شناخت لازم درخصوص میزان آلودگی های آب رودخانه، استفاده از این شناخت برای به کارگیری اقدامات کنترل آلودگی و پیشگیری از لطماتی که توسط این آبها بر روی شبکه توزیع آب آشامیدنی دارد.و ارائه راهکارههای مناسب جهت جلوگیری از آلودگی آن ارائه نمائیم. در این تحقیق غلظت برخی متغیرهای کیفی مانند: ( متغییرها در متن اصلی مقاله) SAR % , Na% , PH , Classificattion در طول دوره آماری ده ساله ( ۸۵-۱۳۷۶) در طی فصول مختلف اندازه گیری شده توسط ایستگاه آبسنجی حمیدیه و عبدالخان متعلق به وزارت نیرو وعمل نمونه برداری و آنالیز طبق روشهای استاندارد آب و فاضلاب انجام شد. به گون های که غلظت بیش ازحد مجاز یو نهای مذکور مصارف شرب روشهای استاندارد آب و فاضلاب انجام شد. به گون های که غلظت بیش ازحد مجاز یو نهای مذکور مصارف شرب t = student و مقایسه میانگین با استاندارد برای پارامترهای کیفی آب و پارامترهای که ازمقدار استاندارد فراتر رفته تشخیص داده شد.نتایج بیانگر آنستکه بیشترین غلظت درفصل پائیز با شش پارامتر (K ,Mg ,Ca,CL,EC.T.D.S) و سپس فصل زمستان با چهار پارامتر ( Na,So4,HCO3,pH) در رد ههای بعدی قرار دارند. نتایج طبقه بندی کلاسی آب عمدتاً در طبقه (C(3s1 قرار دارد. میزان غلظت EC آب خام ورودی به تاسیسات آبرسانی در شرایط با دبی بحرانی ۲۵۲۰ (μs/cm) می باشد.