سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا رجبی – مسئول آموزش HSE پالایشگاه اصفهان
حسین میسمی – مدیر پروژه تحقیقات فنی و توسعه مهندسی
کاوه استادعلی عسکری – کارشناس ارشد مطالعات و تحقیقات فنی و توسعه مهندسی

چکیده:

درکشورماعلاوه برآنکه ازنظراقتصادی هزینه های کلانی درزمینه هدررفت آب متوجه دولت میشود وکشورمادارای منابع محدودآب میباشدبنابراین شناسایی راههای بروزتلفات آب وارائه راهکارهای مقابله باآن مشکلات زیادی را از پیش پای صنعت نوپای آب وفاضلاب کشوربرمیدارد. هدف اصلی این تحقیق اثبات بالابودن هدررفت آب درشبکه های توزیع آبروستایی اصفهان وبه دست آوردن مقدارآن وارائه روشهایی برای شناسایی وکاهش اثرات سوءآن میباشد. که دراین تحقیق برای محاسبه آب به حساب نیامده ازروش بالانس سالانه آب استفاده شده است یعنی اختلاف میزان تولید و مصرف آب درنهایت ازمهمترین دلایل هدررفت آب درنقاط پایلوت طرح خرابی وعدم دقت کنتورهای مشترکین، فرسودگی لوله ها،تأسیسات،شیرآلات وعدم طراحی صحیح شبکه توزیع آب وانشعابات غیرمجازمیباشند. باتوجه به تحقیقات انجام شده دراین طرح تحقیقاتی میزان آب به حساب نیامده درمحدود ه طرح تقریبا (۳۳/۶ % ) بوده است ودرروستاهای مجتمع های سنته، یازیبلاغی،قاملووعلی وردی به ترتیب برابر ۳۳٫۸ %، / ۳۳/۷ % ، ۳۳/۹% ، ۳۳/۹%بوده است