سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد صدقی اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری دانشگاه تهران
تورج هنر – استادیار بخش مهندسی آبیاری دانشگاه شیراز

چکیده:

آبشستگی موضعی در پایه پلها پدیده های است که موجب تخریب پلها می شود. بطوریکه بیش از ۵۰% از تخریب پلها را می توان به آبشستگی و پدیده های هیدرولیکی مرتبطنسبت داد. در این تحقیق عمق آبشستگی موضعی در پایه های پل بشار بالادست واقع در ابتدا شهر یاسوج با استفاده از روشهای معمول برآورد شد و با روش HEC-RAS (داده های صحرایی) مقایسه گردیده و نهایتا با استفاده شاخصهای آماری بهترین روش انتخاب گردیده است.