سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سحر حاجی عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
علی علی پور – استادیاران دانشگاه یاسوج
عبدالرضا زارع –

چکیده:

میان قابهای با مصالح بنایی به قاب سختی اضافی تحمیل کرده و هنگام زلزله آن قاب سهم بیشتری از نیروی زلزله را جذب می کند دراین مقاله قابهای بتنی مسلح پس از طراحی دردو حالت با میانقاب و بدون میانقاب درنرم افزار IDARC مدل شده اند و آسیب پذیری آنها به کمک شاخص آسیب پارک و انگ مورد بررسی قرارمیگیرد بررسی شاخص آسیب محلی نشان میدهند که وجود میانقاب باعث افزایش آسیب تیرها و ستونهای طبقه و افزایش جابجایی نسبی درطبقات پایینی و کاهش آنها درطبقات اخر می شود از سوی دیگر وجود میانقاب درقابهای کوتاه موجب کاهش آسیب کلی درسازه ودرقاب های بلند موجب افزایش آسیب کلی میگ ردد گرچه استفاده از میان قاب درسازه های بلندمرتبه جابجایی کلی را کاهش میدهد اما با توجه به افزایش شاخص آسیب کاهش شکل پذیری و ضریب رفتار و نیز شکست زودهنگام استفاده از آن توصیه نمی گردد