سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لقمان رحمانپور – معاونت اداره امور منابع انسانى بانک رفاه
مریم جیرفتی – کارشناس اداره امور منابع انسانى بانک رفاه

چکیده:

این مقاله ضمن تشریح ضرورت تدوین استراتژهاى منابع انسانى به نحوه پیاده سازى آنها از طریق روش امتیازى متوازن پرداخته است . آنچه به عنوان سوال اصلى مطرح مى شود این است که چگونه مى توان استراتژیهاى وظیفه اى ( مدیریت منابع انسانى ) راکه بیشتر از جنس ایده آل گرایى مى باشند را در سازمان جارى وارزیابى نموده و یا چگونه مى توان با ارزیابى وضعیت موجود و شناخت نقاط قوت و ضعف در حوزه هاى قابل بهبود گام برداشت . مقاله حاضر با رویکرد توصیفى و پیمایشى ضمن معرفى مدل BSC در حوزه مدیریت منابع انسانى بربکارگیرى آن دراجراى استراتژیها ، ارزیابى ، آسیب شناسى و توسعه منابع انسانى در صنعت بانکدارى پرداخته است