مقاله ارزیابی گروه های اختصاصی agr در بین جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس بدست آمده از حفره بینی گاو، گوسفند و بز با استفاده از مولتیپلکس PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی گروه های اختصاصی agr در بین جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس بدست آمده از حفره بینی گاو، گوسفند و بز با استفاده از مولتیپلکس PCR
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافیلوکوکوس اورئوس
مقاله agr
مقاله بینی
مقاله نشخوارکنندگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلامی پرگو حامد
جناب آقای / سرکار خانم: دستمالچی ساعی حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی ملاحت
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی حیدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنظیم کننده ژنی فرعی (Accessory gene regulator) agr نوعی سیستم مرکزی است که بیان عوامل حدت استافیلوکوکوس اورئوس را کنترل نموده و چهار گروه آللی (بنام های agr I-IV) در این سیستم مشخص شده است. هدف از این مطالعه معین کردن وفور گروه های agr مختلف در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس بدست آمده از حفره بینی گاو، گوسفند و بزهای سالم می باشد. در مطالعه حاضر، ۲۶ جدایه استافیلوکوکوس اورئوس از حفره بینی ۷۹ راس گاو (چهار جدایه)، ۷۸ راس گوسفند (۱۱ جدایه) و ۴۴ راس بز (۱۱ جدایه) بدست آمد. سپس جدایه ها با استفاده از روش مولتیپلکس PCR از نظر تیپ agr مورد بررسی قرار گرفتند. با وجود وفور کم استافیلوکوکوس اورئوس در بینی گاو (۵٫۰۶%)، این جرم بطور معمول تر از بینی گوسفند (۱۴٫۱%) و بز (۲۵%) جداسازی شد. از چهار جدایه استافیلوکوکوس اورئوس به دست آمده از گاو، سه جدایه به agr گروه I، و یک جدایه به agr گروه IV تعلق داشتند. از ۱۱ جدایه حاصل از حفره بینی گوسفند، هفت جدایه متعلق به agr گروه I بودند و چهار جدایه باقی مانده به agr گروه III (سه جدایه) و agr گروه II (یک جدایه) تعلق داشتند. بیشتر جدایه های بدست آمده از حفره بینی بز (۱۰ جدایه) نیز متعلق به agr گروه I بودند و تنها یکی از جدایه ها با منشا بز مربوط به agr گروه II بود. روی هم رفته، شیوع پایین استافیلوکوکوس اورئوس در بینی گاوان در مقایسه با نشخوارکنندگان کوچک یافت شد. همچنین، جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس با agr گروه I معمول بودند که احتمالا بواسطه تطابق تنظیمی به محیط بینی از قابلیت بالایی جهت استقرار در حفره بینی نشخوار کنندگان برخوردارند. انجام مطالعات بیشتر به منظور تعیین نقش نوع سیستم تنظیمی agr در استقرار باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در حفره بینی لازم و ضروری است.