مقاله ارزیابی گردشگری روستایی در شهرستان اردستان با استفاده از مدل SWOT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۶۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی گردشگری روستایی در شهرستان اردستان با استفاده از مدل SWOT
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگری
مقاله گردشگری روستایی
مقاله شهرستان اردستان
مقاله سوات (SWOT)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم زاده اردستانی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دارایش رضوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گردشگری روستایی امروزه یکی از مردمی ترین اشکال گردشگری محسوب می شود که از دوجنبه قابل بحث است، نخست موجب فراغت و آسایش شهروندان شهرهای بزرگ می شود و دیگری موجب توسعه اقتصادی و اشتغال می شود. پرداختن به بحث گردشگری روستایی در شهرستان اردستان از این جنبه قابل بحث است که روستاهای آن همجوار سلسله رشته کوههای مرکزی ایران است. و جنبه دیگر شهرستان اردستان یکی از شهرستان هایی است که درصد زیادی از جمعیت آن را روستا نشینان تشکیل می دهند و این راهبرد، می تواند گامی در جهت توسعه روستایی در این شهرستان باشد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که پتانسیل ها و محدودیتهای توسعه گردشگری در شهرستان اردستان کدام است؟ آیا این راهبرد، می تواند در توسعه روستایی در این شهرستان با توجه به بالا بودن شاخص محرومیت در این شهرستان موثر باشد؟ بدین منظور مقاله حاضر با هدف شناسایی روستاهای نمونه گردشگری و همچنین شناسایی مشکلات و موانع گردشگری روستایی، شهرستان با تاکید بر مدل سوات (swot) نوشته شده است. به این منظور روش کار دراین مقاله با استفاده از روش پیمایشی، مطالعات کتابخانه ای و همچنین با ماهیت کاربردی به ارائه استراتژی و راهبردی در جهت توسعه گردشگری درشهرستان اردستان پرداخته است. مطالعات نشان می دهد که محرومیت شهرستان اردستان در چند سال اخیر عامل اصلی در عدم توسعه گردشگری روستایی دراین شهرستان بوده است.