مقاله ارزیابی گاهنگاری محوطه کنارصندل شمالی و سازه خشتی پله ای آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پیام باستان شناس از صفحه ۶۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی گاهنگاری محوطه کنارصندل شمالی و سازه خشتی پله ای آن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جیرفت
مقاله کنارصندل
مقاله تپه یحیی
مقاله گاهنگاری
مقاله سازه پله ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری نصیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوزه فرهنگی هلیل رود در جنوب شرق ایران از مهم ترین و در عین حال یکی از مناطق کم تر شناخته شده در باستان شناسی خاور نزدیک به شمار می رود. در پی کاوش های غیرمجاز در حوضه هلیل در اوایل دهه هشتاد خورشیدی، توجه باستان شناسان به این منطقه جلب شد و در پی آن شش فصل کاوش علمی در محوطه های کنارصندل جیرفت صورت گرفت. این نوشتار بر آن است تا بر اساس مقایسه مواد فرهنگی بدست آمده از دو محوطه شاخص کاوش شده در حوزه فرهنگی هلیل رود، یعنی تپه کنارصندل جنوبی و تپه یحیی، با داده های فرهنگی حاصل از کاوش محوطه کنارصندل شمالی به ارزیابی گاهنگاری تپه کنارصندل شمالی جیرفت و سازه بزرگ خشتی پله ای روی آن بپردازد. در این راستا و بر پایه شواهد و مدارک باستان شناختی موجود، تپه کنارصندل شمالی در افق IVA تپه یحیی برابر با اوایل هزاره دوم پ.م. جای داده شد و همچنین تاریخ نیمه اول هزاره اول پ.م. برای سازه خشتی پله ای کنارصندل شمالی پیشنهاد گردید.