مقاله ارزیابی کیفی آب رودخانه هیرو چایی خلخال بر اساس شاخص های کیفی NSFWQI و WILCOX که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۲۷۳ تا ۲۸۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کیفی آب رودخانه هیرو چایی خلخال بر اساس شاخص های کیفی NSFWQI و WILCOX
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودخانه هیرو
مقاله شاخص کیفیت آب
مقاله NSFWQI
مقاله WILCOX

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرستار سعید
جناب آقای / سرکار خانم: پورعشق بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: پورعشق یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پایش و کنترل مستمر کیفی منابع آب از ابزارهای اصلی مدیریت و حفاظت از این منابع ارزشمند محسوب می شود. رودخانه هیرو چایی از منابع اصلی تامین آب شهرستان های خلخال و کوثر می باشد. هدف از این مطالعه بررسی کیفی آب رودخانه هیرو با استفاده از شاخص کیفیت آب NSFWQIو WILCOX می باشد.
روش کار: این تحقیق یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود. در این مطالعه، پارامترهای pH، DO، BOD، TS، NO3، PO4، کدورت، دما، کلیفرم مدفوعی، هدایت الکتریکی، سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم تعیین شدند. شاخص های استفاده شده NSFWQI و WILCOX بودند. در نهایت داده های به دست آمده با تعیین شاخص های کیفی مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: شاخص کیفی NSFWQIدر بهترین وضعیت، مربوط به ایستگاه اول با عدد ۷۴ در بهمن ماه ۱۳۸۷ بوده که گویای کیفیت خوب آب در این ایستگاه است. پایین ترین مقدار شاخص مربوط به ایستگاه سوم با شاخص کیفی ۵۳ در مرداد ۱۳۸۷ بود که نشان دهنده کیفیت متوسط آب در این ایستگاه می باشد.
نتیجه گیری: کیفیت آب در بالا دست رودخانه (ایستگاه اول) به دلیل عدم ورود منابع آلاینده خوب بود، اما به تدریج با تخلیه فاضلاب شهر خلخال و گیوی به روخانه، کیفیت آب در پایین دست شهرها (ایستگاه دوم و چهارم) تنزل می یافت. از لحاظ طبقه بندی NSFWQI، میانگین داده های به دست آمده نشان دادند که هر چهار ایستگاه در طبقهC (متوسط) قرار داشتند.