مقاله ارزیابی کیفیت پرده آب بند سد سلمان فارسی با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه (SPI) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کیفیت پرده آب بند سد سلمان فارسی با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه (SPI)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سد سلمان فارسی
مقاله پرده آب بند
مقاله گمانه کنترلی
مقاله آزمایش فشار آب
مقاله شاخص نفوذپذیری ثانویه
مقاله درجه درزه داری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی عقدا سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: نورزاد علی
جناب آقای / سرکار خانم: هدایی آرمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سد سلمان فارسی در ۱۸۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز بر روی رودخانه قره آغاج واقع شده است. سد از نوع بتنی قوسی-وزنی با ارتفاع ۱۲۵ متر از پی است. پرده آب بند این سد تماما در محیط کارستی، درون آهک های آسماری قرار دارد. برای ارزیابی کیفیت پرده آب بند، پس از عملیات تزریق گمانه های کنترلی حفر شده و آزمایش فشار آب در آن ها صورت گرفته است. در این تحقیق با توجه به نتایج آزمایش فشار آب، شاخص نفوذپذیری ثانویه محاسبه گردید و با طبقه بندی توده سنگ، کیفیت آن ها بعد از تزریق مشخص شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده کیفیت بهتر پرده آب بند در جناح راست نسبت به جناح چپ سد است. در کل کیفیت پرده آب بند خوب تا عالی است. هم چنین با استفاده از مقایسه درجه درزه داری و SPI به دست آمده، پیشنهادهایی در زمینه به سازی ساخت گاه سد داده شده که مجموعا ۱۴٫۵۱% از مقاطع آزمایش شده نیاز به به سازی دارند.