مقاله ارزیابی کیفیت زندگی شهری در مناطق حاشیه نشین با استفاده از مدل تحلیل عاملی (مطالعه موردی: مناطق حاشیه نشین شمال تبریز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۶۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کیفیت زندگی شهری در مناطق حاشیه نشین با استفاده از مدل تحلیل عاملی (مطالعه موردی: مناطق حاشیه نشین شمال تبریز)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله مناطق حاشیه نشین
مقاله مدل تحلیل عاملی
مقاله تبریز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری زمانی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: زادولی خواجه شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: غلامحسینی رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف است. این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاست های برنامه ریزی شهری و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی شهری است. بنابراین شهر به عنوان بستر زیست انسان شهرنشین، نیازمند تامین استانداردهایی است که در یک نگاه می توان آن را استانداردهای کیفیت زندگی نامید. هدف این مقاله بررسی کیفیت زندگی شهری در مناطق حاشیه نشین شهر تبریز می باشد. روش تحلیل از نوع توصیفی–تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و برای سنجش کیفیت زندگی در مناطق حاشیه نشین شهر تبریز از روش تحلیل عاملی و همچنین آزمون میانگین آماری t Test استفاده گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بالاترین سطح رضایت حاشیه نشینان به ترتیب در مورد امکانات بهداشتی، امکانات آموزشی و رضایت از روابط با همسایه ها با ارزش های میانگین ۳٫۸۶، ۳٫۸۴ و ۳٫۷۵ و پایین ترین سطح رضایت نیز در مورد متغیرهای توزیع درآمد و ثروت، احساس تعلق و وضعیت اقتصادی به شهر به ترتیب با ارزش میانگین های ۱٫۹۳، ۲٫۰۴ و ۲٫۱۴ می باشد. نتایج تحقیق نیز نشان می دهد که حاشیه نشینان به شهر ساکن در آن احساس تعلق نمی کنند، همچنین نسبت به مردم شهر اعتماد ندارند و از وضعیت اقتصادی موجود، فرصت های شغلی و توزیع درآمد و ثروت رضایت بالایی ندارند، درحالی که از امکانات موجود در شهر همچون امکانات بهداشتی و درمانی، آموزشی، حمل و نقل عمومی، جمع آوری زباله و … رضایت بالایی دارند.