مقاله ارزیابی کیفیت خدمات بر اساس مدل الگوی تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در توسعه ی آموزش جندی شاپور از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کیفیت خدمات بر اساس مدل الگوی تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت خدمات
مقاله ارزیابی
مقاله مدل الگوی تعالی EFQM
مقاله دانشکده پیراپزشکی
مقاله دانشگاه علوم پزشکی کاشان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی اصغرزاده اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: میدانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: گیلاسی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نزادی نیاسر مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مطالعه انجام خود ارزیابی کیفیت خدمات دانشکده، دریافت بازخورد دانشجویان و انجام اقدام اصلاحی در راستای الگوی تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (European foundation for Quality Management) EFQM بود. انجام خود ارزیابی در مدل تعالی EFQM بر اساس منطق رادار صورت گرفت؛ برای جاری سازی این منطق، پژوهشی به شیوه توصیفی – مقطعی بر روی کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل کارشناسی (۲۷۰ نفر) در دانشکده پیراپزشکی کاشان در نیمسال اول ۹۱-۹۲ انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که برای سنجش عملکرد جاری دانشکده و انتظارات دانشجویان بر اساس مقیاس لیکرت از خوب تا ضعیف امتیازدهی شده بود صورت گرفت. برای توصیف متغیرهای کمی از شاخص های مرکزی و پراکندگی و توزیع فراوانی استفاده شد. بیشترین شکاف بین عملکرد جاری دانشکده و انتظارات دانشجویان در حوزه خدمات حمایتی و مشاوره ای دانشجویان، حوزه مدیریت و کیفیت خدمات آموزشی وجود دارد. استفاده از خود ارزیابی بر اساس الگوی EFQM می تواند به عنوان ابزار بهبود کیفیت در موسسات آموزش عالی به کار رود. با توجه به بیگانگی موسسات آموزش عالی با مدیریت کیفیت و ایجاد بستر مناسب توصیه می شود که اقدامات اصلاحی این موسسات بر روی فعالیت های زیر ساختی شامل سیاست ها و رویه ها، فرآیندها و روش های انجام خدمات و منابع و تجهیزات تمرکز یابند سپس به فرایندهای یاددهی – یادگیری تسری یابد. برای تداوم و تحقق بهبود کیفیت استقرار کمیته ای با این عنوان در دانشگاه های علوم پزشکی ضروری به نظر می رسد.