مقاله ارزیابی کیفیت تصویر و دز دریافتی بیماران در ماموگرافی فیلم اسکرین و ماموگرافی کامپیوتری شده در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سنجش و ایمنی پرتو از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کیفیت تصویر و دز دریافتی بیماران در ماموگرافی فیلم اسکرین و ماموگرافی کامپیوتری شده در ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماموگرافی کامپیوتری شده
مقاله ماموگرافی فیلم- اسکرین
مقاله میانگین دز غده ای
مقاله کنتراست تصویر
مقاله قدرت تفکیک فضای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سی منی جاوانی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: کاردان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن طلب محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: روزی طلب جلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، با معرفی پارامتری که سه ویژگی با اهمیت در سیستم های ماموگرافی یعنی کنتراست تصویر، قدرت تفکیک فضایی و میانگین دز غده ای را به طور کمی و هم زمان مورد ارزیابی قرار می دهد، به بررسی دو نوع سیستم ماموگرافی مورد استفاده در غربالگری در حالت کنترل خودکار پرتودهی پرداخته شده است. کنتراست و قدرت تفکیک در این بررسی، با استفاده از فانتوم کنتراست – جزئیات و دز غده ای میانگین با استفاده از پروتکل های دزیمتری آژانس بین المللی سازمان انرژی اتمی به دست آمده است. نتایج حاصل از ارزیابی این دو نوع سیستم ماموگرافی، نشان می دهد که سیستم های ماموگرافی دارای سطوح مختلفی از مصالحه بین کیفیت تصویر و دز دریافتی هستند.