مقاله ارزیابی کیفیت آب رود کارون با استفاده از شبیه استنتاج فازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مهندسی منابع آب از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کیفیت آب رود کارون با استفاده از شبیه استنتاج فازی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبیه استنتاج فازی
مقاله کیفیت آب رود
مقاله رود کارون
مقاله قوانین فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ودیعتی میثم
جناب آقای / سرکار خانم: نخعی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: امیری وهاب
جناب آقای / سرکار خانم: میرعربی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر، روشهایی با مبنای منطق فازی تطبیق یافته‌اند تا عدم قطعیت را همراه با مسائل زیست محیطی در نظر گیرند. با توجه به این‌که در روش های مرسوم از رده‌بندی های نامناسب برای شاخص های کیفیت آب استفاده می‌گردید، سعی شده است تا شاخص مناسب تری، که براساس روش فازی کیفیت آب رود را اندازه‌گیری می‌کند، معرفی گردد. با استفاده از منطق فازی می‌توانیم نظر کارشناس خبره را در طراحی شبیه اعمال کرده و کمبودهای روش های قبلی را پوشش دهیم. در این پژوهش، روش شبیه استنتاج فازی جهت ارزیابی کیفیت آب رود کارون سنجیده شده است. به همین منظور، از داده‌های اندازه گیری شده‌ی ۱۷ ایستگاه در مسیر رود مزبور در سال آبی ۸۹-۱۳۸۸ بهره بردیم. مهمترین فراسنجهای تاثیر گذار بر کیفیت آب رود شامل اکسیژن محلول، اکسیژن خواهی بیوشیمیایی ۵ روزه، نیترات، کلرور، و هدایت الکتریکی استفاده شد. در نهایت، با استفاده از شبیه استنتاج فازی، نتایج کیفیت آب رود کارون، که در شبیه به سه رده‌ خوب، بد و متوسط طبقه‌بندی شده بودند، حاصل گردید. نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می‌دهد که شبیه استنتاج فازی می‌تواند به عنوان روش مناسبی جهت ارزیابی کیفیت آب رود در نظر گرفته شود. بدین ترتیب، این روش ابزار جایگزین و مناسبی را معرفی می‌کند که می‌تواند در توسعه موثر برنامه‌های مدیریت کیفیت آب مورد بهره‌وری قرار گیرد.