مقاله ارزیابی کیفیت، بلوغ هسته و آسیب DNA هسته اسپرم در موش های سوری بالغ درمان شده با سولپراید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کیفیت، بلوغ هسته و آسیب DNA هسته اسپرم در موش های سوری بالغ درمان شده با سولپراید
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سولپراید
مقاله کیفیت اسپرم
مقاله آسیب DNA
مقاله بلوغ هسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی آرام
جناب آقای / سرکار خانم: صدرخانلو رجبعلی
جناب آقای / سرکار خانم: سلامی سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مصرف بعضی از داروهای آنتی سایکوتیک تاثیر شدیدی بر باروری جنس نر دارد. اثرات هیپوفیزی و تغییر در غلظت سرمی بعضی از هورمون ها مثل پرولاکتین، LH و FSH تاثیرات مختلفی بر تولید اسپرم دارد. در این مطالعه اثر داروی سولپراید بر روی کیفیت، میزان آسیب DNA و وضعیت بلوغ هسته اسپرم مطالعه شد.
روش بررسی: ۲۴ موش نر سوری بالغ (سن: ۸-۶ هفته) به سه گروه تیمار، کنترل شم و کنترل تقسیم شدند. به مدت ۴۵ روز روزانه به گروه تیمار محلول سولپراید به میزان ۴۰mg/kg و به کنترل شم حلال دارو به صورت داخل صفاقی تزریق شد. گروه کنترل چیزی دریافت نکرد. پس از این مدت تمامی موش ها به روش جابه جایی گردن کشته شده، اپیدیدیم به روش جراحی خارج شد و در ۱ml محیط کشت Human Tubal Fluid (HTF) به مدت نیم ساعت در داخل انکوباتور CO2 به منظور شناورسازی اسپرم ها گذاشته شد. تعداد، قدرت تحرک و قدرت زیست پذیری اسپرم ها مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین کیفیت بلوغ هسته و میزان آسیب DNA اسپرم توسط رنگ آمیزی آنیلین بلو و آکریدین اورنج ارزیابی شد.
یافته ها: نتایج نشان داد در موش های گروه درمانی، کاهش چشمگیری در تعداد و قدرت تحرک اسپرم ها مشاهده شد و تعداد اسپرم های غیرطبیعی در مقایسه با دو گروه دیگر افزایش معنی داری داشت (P<0.05). کاهش مشخصی در قدرت زیست پذیری و بلوغ هسته اسپرم ها دیده شد و میزان آسیب DNA در مقایسه با گروه های دیگر افزایش چشمگیری یافت (P<0.05).
نتیجه گیری: مشخص شده داروی آنتی سایکوتیک سولپراید دارای اثرات منفی بر پارامترهای اسپرم در موش های درمان شده است و در تعدادی از نمونه ها هیپوگنادیسم ثانویه ایجاد می کند.