مقاله ارزیابی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی جهت استفاده در سیستم های آبیاری (مطالعه موردی: دشت های جنوبی و جنوب شرقی استان فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جغرافیای طبیعی از صفحه ۳۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی جهت استفاده در سیستم های آبیاری (مطالعه موردی: دشت های جنوبی و جنوب شرقی استان فارس)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب زیرزمینی
مقاله کیفیت آب
مقاله شوری آب
مقاله طبقه بندی ویلکوکس
مقاله سیستم های آبیاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی جهرمی کریم
جناب آقای / سرکار خانم: پیرمرادیان نادر
جناب آقای / سرکار خانم: شمس نیا سیدامیر
جناب آقای / سرکار خانم: شهیدی نعیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدیریت استفاده بهینه از منابع آب یکی از مهمترین مسائل مطرح در توسعه پایدار به شمار می آید. در پژوهش حاضر دشت های جنوبی استان فارس جهت بررسی روند تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی انتخاب شد. تعداد ۸۳ حلقه چاه مربوط به دشت های فراشبند، قیروکارزین، خنج، لار، لامرد و مهر، انتخاب و وضعیت بارش در طول دوره آماری ۳۰ ساله و روند تغییرات در دوره زمانی ۸۵-۸۴ تا ۸۹-۸۸ به کمک پارامتر های کیفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی بیانگر این موضوع است که مقادیر پارامترهای کیفی مانند سولفات، pH، سدیوم قابل جذب و کلر افزایش یافته است، که نشان دهنده تاثیرات خشکسالی بر کیفیت آب است. همچنین تحلیل کیفی منابع آب زیرزمینی جهت استفاده در سیستم های آبیاری نشان داد که به سبب کاهش بارندگی و برداشت بیش از حد آب زیرزمینی و به تبع آن افت سطح آب زیرزمینی به ویژه در سال های اخیر، وضعیت کیفی آب نیز افت شدیدی داشته است. به طوری که براساس طبقه بندی، آب دشت های مذکور جهت آبیاری مناسب نیست. لذا دشت های فراشبند خنج، لار و مهر در وضعیت بحرانی قرار دارند و استفاده از سیستم های آبیاری نیاز به اعمال تدابیر مدیریتی دارد. در نهایت راهکارهای اجرائی مربوطه جهت بهبود و مدیریت صحیح بررسی و ارائه گردید.