مقاله ارزیابی کمیت و ماهیت افشای اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۴۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کمیت و ماهیت افشای اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی در ایران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمیت افشا
مقاله ماهیت افشا
مقاله افشای زیست محیطی و اجتماعی
مقاله تحلیل محتوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالب نیا قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: علیخانی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: مران جوری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به ارزیابی کمیت و ماهیت افشای اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای اندازه گیری و مقایسه کمیت و ماهیت افشای زیست محیطی و اجتماعی شرکت ها از تحلیل محتوی استفاده شده است. این پژوهش سطح افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی را با تعداد جمله اندازه گیری می کند. در این پژوهش ۶۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۵، بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آمار توصیفی و آمار استنتاجی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، شرکت های ایرانی ترجیح می دهند اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی را در گزارش هیات مدیره به شکل اطلاعات اخباری افشا کنند. بیشترین افشا در بخش منابع انسانی و سپس در بخش محصولات و خدمات بوده است. ما همچنین یافتیم که شرکت ها تمایل دارند اخبار بی طرفانه سپس اخبار خوب را بیشتر از اخبار بد افشا کنند.