مقاله ارزیابی کربن فعال تهیه شده از چوب درخت گردو در حذف رنگ های آزو در پساب های نساجی و تعیین ایزوترم های Acid Red18 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کربن فعال تهیه شده از چوب درخت گردو در حذف رنگ های آزو در پساب های نساجی و تعیین ایزوترم های Acid Red18
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایزوترم
مقاله حذف رنگ
مقاله کربن فعال
مقاله فروندولیچ و لانگمویر
مقاله Acid Red18

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محوی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: هیبتی بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: رنگ های نساجی و دیگر مواد رنگی صنعتی یکی از بزرگترین ترکیبات آلی را تشکیل می دهند که افزایش خطرات زیست محیطی را به دنبال دارد. بنابراین لازم است که این گونه پساب ها قبل از تخلیه به محیط با استفاده از روش های موثر مورد تصفیه قرار گیرند. هدف از این مطالعه بررسی کارایی حذف و تعیین ایزوترم های جذب رنگ Acid Red18 از محیط آبی، با استفاده از کربن فعال تهیه شده از چوب درخت گردو می باشد.
روش کار: مطالعه حاضر، یک مطالعه بنیادی – کاربردی است که در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفت. پارامترهای مختلفی از جمله غلظت اولیه محلول رنگ، اثر جرم ماده جاذب بر حذف رنگ جهت استخراج ایزوترم های جذب و pH بررسی شد. برای اندازه گیری غلظت باقیمانده رنگ از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج ۵۱۸ نانومتر استفاده گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که رنگ Acid Red18 از ایزوترم فروندلیچ (R2>0.962) پیروی می کند. با استفاده از مدل لانگمویر، حداکثر ظرفیت جذب این رنگ زا ۳۲٫۸ میلی گرم بر گرم محاسبه شد.
نتیجه گیری: بطورکلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که می توان از کربن فعال ساخته شده از چوب گردو به عنوان یک نوع جاذب موثر جهت حذف رنگ های آزو استفاده کرد.