مقاله ارزیابی کارگاه های آموزشی کتابخانه دیجیتالی کشاورزی برگزار شده در سطح سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۲۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کارگاه های آموزشی کتابخانه دیجیتالی کشاورزی برگزار شده در سطح سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارگاه آموزشی کتابخانه دیجیتالی کشاورزی
مقاله ارزیابی کارگاه آموزشی
مقاله کتابخانه دیجیتالی کشاورزی
مقاله منابع اطلاعاتی کشاورزی
مقاله سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشیری جواد
جناب آقای / سرکار خانم: گیلوری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شهمیرزادی طیبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی نظرات شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی کتابخانه دیجیتالی کشاورزی برگزار شده در سطح سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ است. شناسایی نقاط قوت و ضعف کارگاه های آموزشی برگزار شده به منظور بهبود وضعیت کارگاه های آموزشی در آینده از دیگر اهداف پژوهش است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی توصیفی انجام شده است و برای گردآوری اطلاعات از فرم های نظرسنجی که توسط پژوهشگر تهیه و طراحی شده، استفاده شده است. طی برگزاری ۵۰ بار کارگاه های آموزشی کتابخانه دیجیتالی کشاورزی، ابتدا فرم های نظرسنجی بین شرکت کنندگان (فراگیران) توزیع و در پایان هر کارگاه فرم های تکمیل شده جمع آوری گردیده است. در نهایت، ۲۲۰۰ نسخه فرم نظرسنجی تکمیل شده، از طریق آمار توصیفی و با استفاده از نرم افزار آماریSPSS مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: در این پژوهش، ۶ نفر به عنوان مدرس فعالیت داشته اند که وضعیت تدریس آنها از نظر فراگیران به این صورت ارزیابی شده است: میزان تسلط مدرس به موضوع کارگاه آموزشی ۹۵%، شیوه ارائه مطالب ۸۷%، توانایی مدرس در پاسخ گویی به پرسش فراگیران ۸۶%، شیوه مدیریت زمان ۸۱% و استفاده از تجهیزات کمک آموزشی ۷۷% رضایت فراگیران را فراهم نموده است. با استناد به نتایج حاصل شده، روزآمد بودن مطالب کارگاه آموزشی ۹۵%، میزان هماهنگی مطالب ارائه شده با نیازهای واقعی فراگیران ۸۷% و جامعیت موضوع کارگاه آموزشی ۸۵% رضایت فراگیران را فراهم نموده است. هم چنین ۷۸% فراگیران محل برگزاری و ۸۸% زمان برگزاری کارگاه های آموزشی را مناسب ارزیابی کرده اند.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که کارگاه های آموزشی کتابخانه دیجیتالی کشاورزی، توانسته است به میزان قابل توجهی رضایت شرکت کنندگان (فراگیران آموزشی) را فراهم نماید. به طور کلی حدود ۲۵% از فراگیران ضرورت برگزاری کارگاه آموزشی را عالی، ۵۸% خوب، ۱۲% متوسط و حدود ۱% ضعیف ارزیابی کرده اند و کمتر از ۴% از افراد هم پاسخ نداده اند.