مقاله ارزیابی کارگاه های آموزشی سرای اهل قلم در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۲۶ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کارگاه های آموزشی سرای اهل قلم در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی
مقاله کارگاه های آموزشی
مقاله نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
مقاله سرای اهل قلم
مقاله کارنامه نشر
مقاله خانه کتاب ایران
مقاله انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عصمتی محدثه دخت
جناب آقای / سرکار خانم: حمداله زاده فهیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: کارگاه های آموزشی سرای اهل قلم کارنامه نشر در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، ارزیابی شده است.
روش/رویکرد پژوهش: روش پژوهش، پیمایشی توصیفی و ابزار پژوهش پرسشنامه است که بین ۲۸۴ نفر از شرکت کنندگان در کارگاه های مختلف به صورت تصادفی توزیع شده است.
یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که اکثریت افراد شرکت کننده در کارگاه ها از اطلاع رسانی و نحوه برگزاری کارگاه، انتخاب موضوعات و نحوه تدریس مدرسین رضایت داشته اند. اگرچه مخاطبین خواستار فضای فیزیکی مناسب تر (چیدمان صندلی، نور مناسب و خوانایی اسلایدها) و درنظر گرفتن وقت بیشتر برای کارگاه ها و اطلاع رسانی در سطحی وسیع تر در سال های آتی هستند، اما به طور کلی ارزیابی کارگاه ها نشان دهنده این است که شرکت کنندگان از تمامی کارگاه های برگزار شده، رضایت نسبی داشته اند.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که برگزاری کارگاه ها رضایت مراجعان را به همراه داشته است. اگرچه مخاطبین خواستار فضای فیزیکی مناسب تر (چیدمان صندلی، نور مناسب و خوانایی اسلایدها) و درنظر گرفتن وقت بیشتر برای کارگاه ها و اطلاع رسانی در سطحی وسیع تر در سال های آتی هستند، اما به طورکلی ارزیابی کارگاه ها نشان دهنده این است که شرکت کنندگان از تمامی کارگاه های برگزار شده رضایت نسبی داشته اند.