مقاله ارزیابی کارایی هزینه ای در صنعت بانکداری ایران طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در برنامه ریزی و بودجه از صفحه ۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کارایی هزینه ای در صنعت بانکداری ایران طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۰
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنعت بانکداری
مقاله بانک خصوصی
مقاله بانک دولتی
مقاله کارایی هزینه ای
مقاله تابع هزینه ترانسلوگ
مقاله جزء خطا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادکاشی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجیان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، کارایی صنعت بانکداری ایران بین سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۰ بر آورد می شود. برای این منظور از تابع هزینه مرزی تصادفی از نوع ترانسلوگ با نگرش تولیدی برای دو محصول وام و سپرده، استفاده شده است. الگوی مورد استفاده مدل ناکارایی متغیر در زمان بتیس و کولی (۱۹۹۲) و داده های مورد استفاده شامل اطلاعات ده بانک دولتی و چهار بانک خصوصی است. نتایج نشان می دهد متوسط ناکارایی هزینه ای طی دوره مورد بررسی، از (۰٫۲۲) در سال ۱۳۸۰ به (۰٫۳۷) در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته و مقدار ناکارایی بانک های خصوصی کمتر از بانک های دولتی است.