مقاله ارزیابی کارایی نسبی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در مقایسه با شرکت های برتر هواپیمایی جهان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۹۷ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کارایی نسبی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در مقایسه با شرکت های برتر هواپیمایی جهان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خط هوایی
مقاله کارایی نسبی
مقاله تحلیل مولفه های اصلی
مقاله تحلیل پوششی داده ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشارکاظمی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعی اشلقی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: چرخچی رکسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رقابت در حمل و نقل هوایی همواره رو به افزایش بوده و این تغییرات موجب گردیده تا شناسایی وضعیت کارایی خطوط هوایی و آگاهی از وضعیت آنها نسبت به رقبا مساله بسیار مهمی بشمار رود. هدف این تحقیق شناسایی و تبیین شاخص های اندازه گیری کارایی خطوط هوایی و بدست آوردن کارایی نسبی آنها با استفاده از مدل مناسب تحلیل پوششی داده ها (DEA)، می باشد. در این روش برای افزایش قدرت تمایز بین واحدهای کارا و ناکارا باید تعداد واحدهای مورد ارزیابی متناسب با تعداد متغیرهای ورودی و خروجی باشد. بدین منظور ابتدا شاخص های کمی و کیفی جهت ارزیابی تعیین و سپس به وسیله روش تحلیل مولفه های اصلی (PCA)، تعداد این شاخص ها کاهش یافته و موثرترین شاخص ها، متناسب با تعداد واحدهای تحت بررسی تعیین شده و با وارد کردن ورودی ها و خروجی های جدید در مدل تحلیل پوششی داده ها، ضمن محاسبه کارایی نسبی ۲۶ شرکت هواپیمایی و رتبه بندی آنها، شرکت های مرجع جهت افزایش کارایی شرکت های ناکارا نیز مشخص گردیده اند.