مقاله ارزیابی کارایی مولفه ای با ورودیها و خروجی های مشترک کاربردی از تحلیل پوششی داده ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کارایی مولفه ای با ورودیها و خروجی های مشترک کاربردی از تحلیل پوششی داده ها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارایی مولفه ای
مقاله تحلیل پوششی داده ها
مقاله ارزیابی عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی سیداسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: شفقی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: ظاهری فایق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تکنیک تحلیل پوششی داده ها بر اساس برنامه ریزی ریاضی بنا شده است و در محاسبه کارایی نسبی واحد های تصمیم گیرنده متجانس بکار می رود. کارایی نسبی هر واحد تصمیم گیرنده تابعی از ورودی ها و خروجی های آن واحد است. اما در برخی از موقعیتهای واقعی دیده می شود که واحد تحت ارزیابی خود چند کار متفاوت انجام می دهد یا به چند مولفه متفاوت تقسیم می شود. در چنین موقعیتهایی ورودیها بین مولفه های واحد تقسیم شده و هر کدام از مولفه ها خود دارای خروجی مختص به خود می باشند. در این موارد با به کار بردن مدلهای DEA استاندارد، میزان ناکارایی مولفه ها را نمی توانیم تحلیل کنیم. از این رو ارزیابی کارایی مولفه ای با مدلسازی خاص خود مطرح می گردد که به آن MCDEA می گویند. در این مقاله ، به ارزیابی واحد نگهداری و تعمیرات شرکت شاسی ساز از مجموعه گروه بهمن در ۴ دوره ۶ ماهه با استفاده از تحلیل پوششی داده ها ارزیابی گردید. در آن از شاخصهای خروجی نظیر: OEE، MTBF و MTTR استفاده شده است. همچنین در این مدل عواملی همچون نیروی انسانی، هزینه ها و نوآوری به عنوان ورودی درکارایی هر کدام از مولفه های واحد و نیز کارایی تجمعی، مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از مدلسازی و ارزیابی، میزان ناکارایی هر یک از مولفه ها مشخص و تجزیه و تحلیل گردید است.